Trabzonspor'da tüzükle 2 kurul kaldırılacak

Trabzonspor'da tüzükle 2 kurul kaldırılacak

Trabzonspor'un kulüp tüzüğünün yenileneceği Olağanüstü Genel Kurulu öncesi, tüzük taslağı, üyelerle paylaşıldı. Taslağa göre 2 kurul kaldırılacak.

Trabzonspor Kulübü Derneği, mevcut tüzüğünü 26 Nisan 2022’de yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na uygun hale getirilmek için Olağanüstü Genel Kurul’a gidiyor.

Yasaya göre 26 Ekim tarihine kadar uyarlanması zorunlu olan tüzük değişikliği için 16 Eylül’de yapılacağı duyurulan Olağanüstü Genel Kurul 27 Eylül tarihine ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada ertelemenin gerekçesi olarak, şeffaflık ilkesi gereği üyelerin tüzük taslak metni hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmesini sağlamak ve üyelere süre tanımak olduğu belirtildi.

Tüzük taslağı üyelere açıldı

27 Eylül’de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde kulübün yetkili organlarınca hazırlanan tüzük taslağı, Yönetim Kurulu'na sunulduktan sonra online olarak da üyelerle paylaşıldı.

Spor kulüpleri ve federasyonların yapı, işleyiş ve harcamalarına belirli bir standart getiren ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na uygunluk çerçevesinde tasarlanan yeni tüzükte önemli değişikliklere gidildi.

İstişare kurulu kaldırıldı

Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu döneminde 2018 yılında tüzüğe eklenerek hayata geçen İstişare Kurulu, hazırlanan yeni tüzükten çıkarıldı.

İlk başkanlığını Özkan Sümer’in yaptığı İstişare Kurulu, Sümer’in vefatıyla kurulun işlevsiz hale gelmesi nedeniyle mevcut Yönetim Kurulu ve tüzük komisyonunun kararıyla lağvediliyor.

Arşiv ve müze kurulu yeniden kaldırılacak

Tüzükteki yer alan önemli değişikliklerden diğeri de, 49 yıllık geçmişe sahip Arşiv ve Müze Kurulu’nun kaldırılması oldu. 1973 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ziya Şakar’ın yaptığı Arşiv ve Müze Kurulu, 1984 yılında kaldırıldıktan sonra 2004 yılında tüzüğe eklenerek yeniden faaliyete geçmişti.

Lağvedilecek olan Arşiv ve Müze Kurulu’nun mevcut yönetiminin görev süresi, kulübün 2024 yılında yapılacak Genel Kurulu ile birlikte sona erecek, müzecilik faaliyeti kanuna uyarlanarak profesyonel bir yapıya büründürülecek.

Spor Yasası'na uyarlandı

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu’nun hükümlerine uyarlanan yeni tüzüğe, kanunun hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurulabileceği, iştirak olunabileceği, yurt içi ve yurt dışında spor kulüpleriyle birleşmek, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinden spor dallarını bütün olarak devralıp devredebileceği maddesi eklendi.

Yabancı uyruklular üye olabilecek

Üyelik şartlarının da değiştirildiği yeni tüzükte, Divan Kurulu için erkeklerde 25 yıl olarak belirlenen üyelik süresi kadınlarda 20 yıla düşürüldü.

Ayrıca, yabancı uyruklu kişilerin oturma izni, ikamet belgesi ve kanunlarda yer alan diğer belgeleri sunmak koşuluyla kulübe üye olabileceği de tüzüğe eklendi. Taraftar ve genç üyelere yönelik maddeler ise tüzükten çıkarıldı.

Çeşitli suçları olanlar üye olamayacak

Üyelik başvurusu reddinin sınırlarının netleştirildiği yeni tüzüğe göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla hapis cezası almış olma, anayasal düzene ve devletin güvenliğine yönelik suçlar, bahis ve şans oyunları, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, terör finansmanı, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, uyuşturucu maddeler ve cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlardan mahkum olanlar üyeliğe kabul edilmeyecek.

Toplu üye başvurusu maddesi korundu

2018 yılında tüzüğe eklenen 'toplu üye başvurusu yapılamayacağı' maddesi ise yeni tüzükte korundu.

Tüzüğe ayrıca, üye hakkında Genel Kurul'da alınacak kararlarda 'alt ve üst soydan kişilerin yer alamayacağı' maddesinin kapsamı genişletilerek başkan, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri de dahil edildi.

Aidatını ödemeyenler yönetime seçilebilecek

Yeni tüzükte, 2 bin TL olan giriş ücreti 6 bin 6679 TL, 150 TL olan yıllık aidat 495 TL olarak belirlendi. Aidatlarını geciktiren üyelerin Yönetim Kurulu tarafından yapılan uzatma süresi de yeni tüzükte kaldırıldı.

Ayrıca, aidatlarını yatırmayan üyelerin Genel Kurul'daki seçme ve seçilme hakları revize edilerek, aidatını ödemeyenlerin seçme hakkı mahrumiyeti sürerken seçilme hakkına sahip olabileceği maddesi eklendi.

Üyelikten çıkarma

Üyelikten çıkarma koşullarında Disiplin Kurulu tarafından verilecek kesin çıkarma cezalarında Yönetim Kurulu'nun onay, Genel Kurul'un da karar verici olduğu belirtildi.

Disiplin Kurulu'nca verilen ve Genel Kurul'da kabul edilen kesin çıkarma kararıyla, üyelikten atılan ve itirazları reddedilen kişiler yeniden üyeliğe kabul edilmeyecek. Yine disiplin cezasıyla üyelikten atılanlara kulüp bünyesinde sürekli veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev verilmeyip iş akitleri feshedilecek.

Kulübün organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak belirlenirken, kulübün kurulları Divan Kurulu, Divan Başkanlık Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu olarak yeniden şekillendi.

Satış yetkisi genel kurul kararıyla verilecek

Genel Kurul’un görev ve yetkileri genişletilerek kulübe yönelik ticari girişimlerdeki yetkileri de yeni tüzükle şekillendi.

Buna göre, genel kurullarda yurt içi ve yurt dışında şirketler kurma, şirketlerde pay satın alma, şirket paylarını satma, şirketleri halka arz gibi konularda alınacak kararlarda yönetim kuruluna yetki verilebilecek.

Kulübün şirket paylarını satmak, ortak olduğu şirketlerin paylarını halka açmak, başka bir spor kulübüyle birleşme ve mal varlığının devri, ticari girişimler gibi konuların çerçevesi de yeni tüzükte çizilirken; tüm ticari icraatler için Yönetim Kurulu'na yetki, Genel Kurul'da alınacak kararla verilecek.

Yönetime genel kurul yetkisiyle satış ve ipotek imkanı

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerinin sınırları da yeni tüzükte genişletilerek, idari ve teknik personelin yetki ve sorumluluklarını belirleme, tüzük tadilatı ihtiyaçlarında komisyon oluşturulması gibi ek yetkiler verildi.

Yine Yönetim Kurulu, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satma, tesis inşa etme, kira sözleşmesi yapma, kulüp lehine ipotek veya ayni haklar tesis etme, hak sahibi olunan lisansları en fazla 10 yıl süreyle kiraya verme veya satma, temliki tasarruflarda bulunma gibi icraatler için genel kurulda yapılacak yetkilendirmeyle birlikte faaliyet yapabilecek.

Adaylık için üyelerin yüzde 5'inin imzası gerek

Mevcut tüzükte yer alan, başkan adayı olabilmek için üyelerin en az 200’ünün ıslak imzası şartı yüzde 5’e dönüştürüldü.

Üyelerin aynı seçimde birden fazla adayı Yönetim Kurulu'na teklif edebileceği maddesi de tüzüğe eklendi. Başkanın imza yetkisini kapsam ve süresi belirli olma şartıyla Asbaşkan, Genel Sekreter ve Genel Sayman’dan birine devredebileceği maddesi de tüzük taslağında yer aldı.

Başkanın görevden ayrılması halinde, tarihi belirli Olağan Genel Kurul'dan 6 aydan uzun bir süre varsa 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı kararı tüzüğe eklendi.

Denetim kurulunun yetkisi genişletilecek

Denetim Kurulu’nun varolan yetkileri de tüzükte resmiyete dökülerek, kulüp ve bağlı şirketlerinde gerekli durumda inceleme yapma, hatalı karar, hesap ve harcamalarda yönetim kurulunu uyarma, mevzuat ve tüzük hükümlerine aykırı bütçe dışı harcamaların tespiti veya kötü yönetildiğine dair durumlarda kurulları toplantıya çağırma imkanı verildi.

Yönetimler borçları tazmin etmek zorunda

Yönetim kurulunun yapacağı borçlanmalara da Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara göre sınırlama ve zorunluluklar getirildi.

Ödeme imkanı bulunduğu halde borçlarını ödemeyen yönetim kurulları ibra edilseler de bu borçlardan sorumlu ve tazmin etmekte yükümlü olacak.